Karta poległego

Nazwisko: MALEŃCZAK
Imię #1: Edward
Imię #2: Dyonizy [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 8 kwiecień 1911 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

por. [3]
Przydział na 1 września 1939: Kresowa BK
Jednostka: 13 dak [4]
Funkcja na 1 września 1939: oficer ogniowy 3 baterii
Przydział po 1 września 1939: 13 dak
Funkcja po 1 września 1939: oficer ogniowy 3 baterii
Przebieg służby wojskowej: # 1930-1931 - w 1 baterii szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie praktyki w 54 pułku piechoty;
# 1931-1933 - w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu;
# 15 VIII 1933 - promowany na stopień ppor. sł. st. art. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 10 dywizjonie artylerii konnej w Rzeszowie;
# 1937 - po rozformowaniu 10 dak przeniesiony do 13 dywizjonu artylerii konnej w Brodach;
# 1 I 1936 - awansowany na stopień por.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 13 dak
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: k. Tarczyna [5]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nadarzyn, kwatera wojenna [6]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Jedna ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych pomnika ku czci poległych wystawionego w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Nadarzynie;
2) Zbiorcza imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Osuchowie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 444 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 254 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 178, indeks nazwisk - s. 435 (dalej: Głowacki 1985).

Maleńczak Edward Dyonizy - , por. art., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 7 XII 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Dyonizy / Dionizy (źródło: Głowacki 1985; Stankiewicze.com / Kryska-Karski 1996); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 8 kwietnia 1911 (źródło: Kryska-Karski 1996; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1985);
[3] a) por. sł. st. art. / por. art. (źródło: Kryska-Karski 1996; Stankiewicze.com / Głowacki 1985, indeks nazwisk - s. 435); b) błędnie: por. rez. (źródło: KPŻP); c) błędnie: "13 pal" (źródło: KPŻP);
[4] 13 dak (źródło: Kryska-Karski 1996; Głowacki 1985; Stankiewicze.com)
[5] a) k. Tarczyna (źródło: KPŻP); b) Osuchów (źródło: Kryska-Karski 1996); c) "w lesie tuż na zachód od Osuchowa" / pod Osuchowem (w formie zniekształconej: "pod Osuchami") (źródło: Głowacki 1985, s. 178 / Stankiewicze.com);
[6] a) Nadarzyn, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1996; Głowacki 1985; Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2016-07-13 22:44:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze