Karta weterana

Nazwisko: IŻYCKI de NOTTO
Imię #1: Mateusz
Imię #2: Janusz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Koźmińska
Data urodzenia: 22 luty 1898
Miejsce urodzenia: w Odessie /Rosja/
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Krystyna Kackowska
Dzieci: córka Ewelina
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Łódź
Jednostka: Inne jednostki Lotnictwa Armii Łódź
Funkcja na 1 września 1939: dowódca lotnictwa i obrony plot armii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: - od 10 IX do 25 IX 1939 dowódca lotnictwa Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.IV (nr 00192), Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 2637), Krzyż Walecznych - 3x, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 06 listopad 1953
Miejsce śmierci: w m. Gemeppes k. Lyonu /we Francji/
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz Northwood pod Londynem
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 22 II 1898 w Odessie /Rosja/, syn Aleksandra i Zofii z Koźmińskich. Po ukończeniu gimnazjum od 1916 rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Moskwie. W tym samym roku powołany do armii rosyjskiej i wcielony do 12 p. huzarów W II 1917 przeniesiony do szkoły oficerskiej kawalerii. Od II 1918 służy w 7 p. uł. III Korpusu Polskiego w Rosji. Od XI 1918 służy w Legii Akademickiej w Warszawie, od XII 1918 do I 1921 służył w 12 p. ułanów. Jako d-ca plutonu brał udział w szwadronie odsieczy Lwowa, potem w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 był adiutantem pułku i z-cą d-cy szwadronu. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie instruktor w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu. Od XI 1922 do X 1924 był słuchaczem WSWoj. Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 15 VIII 1924. Następnie oficer w Biurze Ścisłej Rady Wojennej. Przeniesiony do lotnictwa, ukończył kurs pilotażu. Jednocześnie kontynuował studia. Od 1926 do 1927 był d-cą eskadry liniowej w 1 p. lot., a od 1927 do 1929 attaché lotniczym w Turcji. Następnie w latach 1929- 1932 dowodził 31 eskadrą liniową w 3 p. lot. w Poznaniu. W latach 1932-1934 szef sztabu Grupy Lotniczej. Awansowany do stopnia mjr dypl. sł. st. lot. 1 I 1934 W latach 19345-1936 dowodził 1, potem 2 dywizjonem w 3 p. lot. W okresie 1936- XI1938 był wykładowcą, potem dyrektorem nauk w WSLot. Do stopnia ppłk dypl. awansowany 19 III 1938. W okresie od XI 1938-VIII 1939 z-ca d-cy 3 p. lot. Podczas kampanii Wrześniowej 1939 był d-cą lotnictwa i obrony plot Armii Łódź”, a od 10 IX do 25 IX 1939 d-cą lotnictwa Armii „Warszawa”. W końcu IX 1939 przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie od X 1939 do VI 1940 pełnił funkcję szefa Oddziału III Operacyjnego Dowództwa Lotnictwa. Od jesieni 1940 do początku 1942 był d-cą Polskiego Oddziału Transportowego w Afryce. Awansowany 1 IX 1941 na stopień płk dypl. lot. Od początku 1942 do IX 1943 Delegatem PSP na Środkowym Wschodzie. Od 14 IX 1943 do IV 1944 Inspektor Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, potem od IV 1944 do I 1948 d-ca Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Mianowany gen. bryg. WP 1 III 1944. Po demobilizacji przyjął obywatelstwo brytyjskie i dodał do nazwiska „de Notto”.
Zmarł 12 II 1952 w m. Gemeppes k. Lyonu we Francji. Pochowany na cmentarzu Northwood pod Londynem.
Żonaty z Krystyną Kackowską, z którą miał córkę Ewelinę.
Odznaczony: VM kl. 4 nr 00192, kl. 5 nr 2637, KW3x, ZKZ z M, ZKZ, MN.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
J. K. Wroniszewski. Barykada września. Obrona Warszawy w 1939. W-wa 1984;
Kawalerowie VM 1792-1945, t. II /1914-1921/, cz. 2. Koszalin 1993.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 40 i 286 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 148 i 387 (dalej: Wróblewski).

Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, Wydanie uzupełnione i poprawione, Warszawa 1991, s. 101 (dalej: Kryska-Karski, Żurakowski).
Uwagi: Kryska-Karski, Żurakowski: data śmierci - 12 II 1952.

Głowacki, s. 40: " Od 7 września stolica była pozbawiona lotnictwa. Wprawdzie dotychczasowy szef sztabu lotnictwa armii "Łódź", ppłk. dypl. pil. Mateusz Iżycki, był mianowany dowódcą lotnictwa armii "Warszawa", nie dysponował jednak jednostkami lotnictwa."

Wróblewski, s. 148: " Dowódca lotnictwa armii, ppłk. dypl. pil. Iżycki, wykonywał zadania bojowe w miarę bardzo skromnych już możliwości pododdziałów lotniczych, stosownie do sytuacji wojsk lądowych."

Wróblewski, s. 387:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
dca lotn., ppłk dypl. Iżycki Mateusz - Virtuti Militari 4 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-03-13 07:57:25 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze