Karta poległego

Nazwisko: DZIEWANOWSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: Stanisław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Kazimierz Ignacy (1879-1942)
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Chrzanowska
Data urodzenia: 1 czerwiec 1905
Miejsce urodzenia: Grodkowo
Rodzeństwo: Kazimierz (zm. 1904), Jan (1907-1989), Stanisław (1908-1939), Tadeusz (1911-1975), Jerzy (zm. 1913), Halina
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Krystyna zd. Rosé (od 1929)
Dzieci: Kazimierz (1930-1998)
Ostatni adres: Warszawa
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: ziemianin
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: wicedyr. Zrzesz. Prod. Spirytusu w W-wie

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 28 DP
Jednostka: 36 pp LA
Funkcja na 1 września 1939: oficer informacyjny
Przydział po 1 września 1939: 36 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: W 1934 r. został wykazany jako podporucznik rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1933 r., 397. lokatą w korpusie oficerów rezerwy piechoty oraz przydziałem mobilizacyjnym do 71 pułku piechoty w Zambrowie. Ewidencyjnie podlegał PKU Warszawa M. III.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 8 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Wola Cyrusowa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął, przewożąc rozkaz na motocyklu, do czego zgłosił się na ochotnika (Stefańczyk - IPN, s. [2]; Jeznach 2011, s. 24).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Wola Cyrusowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rębowo, grób rodzinny przy kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela [2]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Imienna tablica epitafijna na grobie rodzinnym przy kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 185 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk)

Stefańczyk B., Dziewanowscy i ich dwór w Grodkowie, http://www.ipn.gov.pl/download/1/25530/Bartosz_Stefanczyk_
_Dziewanowscy_i_ich_dwor_w_Grodkowie.pdf (dalej: Stefańczyk - IPN).

Jeznach A., Dziewanowscy z Grodkowa, "Nasze Korzenie", 2011, Nr 1, s. 22-25 (dalej: Jeznach 2011).

Walczak E., 36 pułk piechoty Legii Akademickiej, Pruszków 1994, s. 39 (Walczak 1994).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 95, 541 (dalej: ROR 1934).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Stanisław (źródło: ROR 1934); b) S. (źródło: Walczak 1994); c) brak danych (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Stefańczyk - IPN; Jeznach 2011);
[2] a) Rębowo, grób rodzinny przy kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela (źródło: rodzinna tradycja; Stefańczyk - IPN, s. [2]; Jeznach 2011, s. 24); b) Wola Cyrusowa, kwatera wojenna (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2012-09-27 00:14:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. rez. Kazimierz Dziewanowski - tablica epitafijna na grobie rodzinnym w Rębowie obok kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela. Fotografia wykonana w marcu 2010 r. (fot. Andrzej Jeznach) Kazimierz Dziewanowski (fot. ze zb.rodzinnych p. Bartosza Dziewanowskiego-Stefańczyka udostępniona przez p. Andrzeja Jeznacha).Ppor. rez. Kazimierz Dziewanowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Woli Cyrusowej. Stan z dn. 21.09.2013r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze

Na podstawie artykułu Andrzeja Jeznacha: braciom Kazimierzowi i Stanisławowi Dziewanowskim. (Stanisław zginął w kol. Góra/k.Modlina nad Narwią) – „[…]po ekshumacji urządzono uroczyste pogrzeby w Rębowie – spoczęli obok kościoła parafialnego żegnani przez licznych mieszkańców[…]” – Źródło: Jeznach A., Dziewanowscy z Grodkowa, [w:] Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku „Nasze Korzenie”, Nr 1, Płock, grudzień 2011, s. 24. …Autor nie podaje dat dotyczących przeniesienia prochów bohaterów z wcześniejszych miejsc spoczynku – odpowiednio z kwatery wojennej w Woli Cyrusowej i …(?)

dodany przez: Saluda, 2012-09-13

Nawiązałem kontakt telefoniczny z Panem Andrzejem Jeznachem, nauczycielem historii m.in. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Małej Wsi, opiekunem Koła Historii Regionalnej, którego członkowie realizowali projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci – odszukaj bohatera Września”. Bohaterami tego projektu byli bracia Dziewanowscy: Kazimierz, Stanisław, Jan i Tadeusz oraz Jan Gruszczyński z Wilkanowa. Mam nadzieję, że znajdzie chwilę czasu i pomoże nam w poszerzeniu informacji zawartych w biogramie Kazimierza Dziewanowskiego oraz w utworzeniu biogramów Jego brata Stanisława i Jana Gruszczyńskiego.

dodany przez: BlazejK, 2012-09-17

Tak, ten projekt edukacyjny był przygotowywany wspólnie z uczniami wspomnianej szkoły. Dodatkowo - wielu dokładnych danych dotyczących rodu Dziewanowskich udzielił potomek rodziny Dziewanowskich - p. Bartosz Stefańczyk(kontakt także bardzo łatwy, adres także jest w internecie ze względu na rodzaj pracy - p. B. Stefańczyk jest pracownikiem naukowym). Opracowania w projekcie na ten temat są dostępne w pdf, na stronach IPN. P. Andrzej Jeznach - w swoim artykule powołuje się właśnie na osobisty kontakt z potomkiem Rodu. Po wszystkich wspomnianych poległych pozostało wiele pamiątek, m. in. fotografii i dokumentów. ...I chyba Jan Gruszczyński spoczywa w kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. i zmarłych wskutek ran odniesionych w wyniku działań wojennych zlokalizowana na cmentarzu wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi(?).

dodany przez: Saluda, 2012-09-17

Pozycja księgarska - Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku „Nasze Korzenie”, Nr 1, Płock, grudzień 2011 jest już w sieci a artykuł p. Andrzeja Jeznacha - Dziewanowscy z Grodkowa(z podaniem danych biograficznych poległego) na str. 22-25: http://www.muzeumplock.art.pl/pic/na/Naszekorzenie_1_2011_internet.pdf

dodany przez: Saluda, 2012-09-19