Karta poległego

Nazwisko: DZIEDUSZYCKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2: Marian
Imię #3: Dominik Jacek
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 wrzesień 1899
Miejsce urodzenia: Izodorówka
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 6 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Oficer żywnościowy
Przydział po 1 września 1939: 6 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Oficer żywnościowy
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Sieraków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Abraham 1969, s. 259 / 260: „W kolumnie północnej 6 pułk ułanów z baterią 6 dywizjonu artylerii konnej przechodzi przed świtem 17 września Bzurę pod Witkowicami i z Famułek Królewskich kontynuuje marsz wzdłuż nakazanej osi Polesie – Rybitwa. W rejonie gajówki [….] i rusza do natarcia na Stare Polesie. Po kilkugodzinnej walce 6 pułk ułanów zajmuje większą część wsi. Tam zostaje zbombardowany z powietrza. Są straty w ludziach, koniach i sprzęcie. W walkach polegli: porucznik Ernest Miller z 4 szwadronu, porucznik Aleksander Dzieduszycki, kapitan lekarz Bohdan Paszko, trzech podoficerów i 12 ułanów; rannych było 21 ułanów.”
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 11 IX 1899 Izodorówka. Ukończył gimnazjum. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu ppor. rez. kaw. z starszeństwem od 1 VII 1920. Po wojnie ukończył wyższe studia uzyskując stopień doktora. W 1934 miał przydział mobilizacyjny do 14 p. ułanów we Lwowie. Ewidencyjnie podlegał PKU Stryj. W 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 6 p. ułanów w Stanisławowie w którego szeregach bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 na stanowisku oficera żywnościowego. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 6 p. uł. w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii. Poległ 19 IX 1939 w Sierakowie w walce z wrogiem podczas przebijania się do Warszawy.
Pochowany na cmentarzu w Laskach.
Rocznik oficerski 1924; Rocznik oficerów rezerw 1934; P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 184.

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1969, s. 259 / 260 (dalej: Abraham 1969).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 118.
Uwagi:
Przypisy: [1] 19/9/1939 (źródło: dzień śmierci wymaga podania źródła)
Ostatnie zmiany: 2012-06-21 08:01:34 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze