Karta poległego

Nazwisko: DYLAK
Imię #1: Tomasz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Bąk
Data urodzenia: 18 grudzień 1897 [1]
Miejsce urodzenia: Zębców, pow. Odolanów [ob. część m. Ostrów Wlkp.]
Rodzeństwo: Czesław, Jadwiga, Anna (po mężu Michalak)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Celina Dylak
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. wachm. [2]
Przydział na 1 września 1939: Nowogródzka BK
Jednostka: 26 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 26 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: w 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich (mp. Baranowicze)
Odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1939 [3]
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie (imię błędnie: "Franciszek")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 182 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych (dalej: CAW).

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego Topola Mała, seria 2, Akta urodzeń, sygn. 28, akt nr 234/1897 (dalej: AP Kalisz).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", 1938, nr 2, s. 8 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (informacje przekazane przez Reginę Dylak, zebr. Bogusław Tomaszewski).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 250 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 18 grudnia 1897 (źródło: AP Kalisz); b) 1897 (źródło: CAW); c) brak danych (źródło: KPŻP; Dz. Pers. MSWojsk.; Głowacki 1985);
[2] a) st. wachm. (źródło: CAW; Głowacki 1985); b) wachm. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: AP Kalisz; Dz. Pers. MSWojsk.);
[3] 22 września 1939 (źródło: Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11432 - imię błędnie w formie: "Tadeusz")
Ostatnie zmiany: 2020-02-23 23:10:47 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Członkowie rodziny Dylaków w Równem na Wołyniu około 1934 roku. Wśród osób dorosłych kolejno od lewej: Tomasz Dylak, Jadwiga Dylak, Anna Dylak (żona Czesława), Czesław Dylak i jego dzieci (fot. ze zb. rodzinnych).St. wachm Tomasz Dylak upamiętniony (błędnie jako Franciszek) na tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie. Stan z dn. 21 lipca 2018 r. (fot. Bogusław Tomaszewski).

Komentarze