Karta weterana

Nazwisko: CZARNOCKI
Imię #1: Jerzy
Imię #2: Kazimierz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02 październik 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 20 DP
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 plutonu 6 kompanii II batalionu 79 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: kurier w dowództwie łączności Armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 2 X 1906. Ukończył szkołę średnią. Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1935 z przydziałem mobilizacyjnym do 79 pp w Słonimiu.
W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 3 plutonu 6 kompanii II batalionu 79 pp w składzie 20 DP. Uczestniczył w walkach w rejonie Mławy, na przedpolach Modlina i w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy losy n/n.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-27 12:14:16 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze