Karta poległego

Nazwisko: CZARNECKI
Imię #1: Adam
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02 styczeń 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 59 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: zastępca oficera łączności 59 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Puszczy Kampinoskiej
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 1 I 1901. W WP służył od 1923 jako podoficer zawodowy. W latach 1929-1932 w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1932 z przydziałem do 59 pp w Inowrocławiu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1935. W latach 1937-1939 d-ca plutonu łączności 59 pp. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku oficera łączności 59 pp w składzie 15 DP armii „Pomorze”. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 59 pp nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych przez Kampinos w kierunku Warszawy. Poległ walce podczas przebijania się do Warszawy w rejonie Łomianek. Pochowany na cmentarzu w Kiełpinie Poduchowym.
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 9 z 15 VIII 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250 i 339 (dalej: Głowacki).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-11-14 08:37:54 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze