59 Pułk Piechoty WielkopolskiejOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Inowrocław.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 15 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: płk Bolesław Mirgałowski.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl

Polegli

Weterani