Karta weterana

Nazwisko: CYMERMAN
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 marzec 1888
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: szef służby weterynaryjnej armii „Łódź”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: szef służby weterynaryjnej armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 czerwiec 1969
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 25 III 1888. Ukończył studia weterynaryjne. Z zawodu lekarz weterynarii. Od XI 1918 w WP. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu mjr sł. st. w grupie lekarzy weterynarii z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył jako lekarz wet. w 5 pac, potem w kadrze Okręgowego Szpitala Koni Nr 5, następnie ponownie w 5 pac w Krakowie. Awansowany na stopień ppłk 1 I 1932. Przeniesiony z 5 pac na stanowisko szefa weterynarii w DOK VIII Toruń, potem w DOK IV w Łodzi. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa weterynarii armii „Łódź”, potem szef wet. w sztabie dowództwa armii „ Warszawa”.
Wojenne losy n/n. Po wojnie w kraju. Zmarł 10 VI 1969.
Odznaczony: ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 287.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-28 10:53:58 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze