Karta poległego

Nazwisko: CELIŃSKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2: Poitr
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02 maj 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 28 DP
Jednostka: 36 pp LA
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 1 plutonu 6 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Parzniew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Brwinów, ul. Powstańców Warszawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 2 V 1908. Ukończył szkołę średnią. W latach 1931-1932 odbywał służbę wojskową w Batalionie Podchorążych Piechoty. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1935.
W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 plutonu 6 kompanii II baonu 36 pp LA. Poległ w walce z wrogiem pod Parzeniewem 12 IX 1939. Pochowany na cmentarzu w Brwinowie.
R. Rybka –K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
E. Walczak. 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Pruszków 1994.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 167.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-11-12 09:59:05 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze