9 Pułk Artylerii LekkiejOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Siedlce.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 9 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Emil Growiński.

Polegli

Weterani