Karta poległego

Nazwisko: WRZESIŃSKI
Imię #1: Narcyz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Eugenia
Nazwisko rodowe matki: Wudzyńska
Data urodzenia: 27 listopad 1902 [1]
Miejsce urodzenia: Łódź
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Kazimiera (z d. Pawłowska)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: kolejarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dyżurny ruchu

Stosunek do służby wojskowej: inne służby mundurowe, kolejarze
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Żychlin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął na stacji Żychlin (Krajka, Wójcik 1988).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Żychlin, Al. Racławickie, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Żychlinie, Al. Racławickie (stopień: szer.)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 308 (dalej: KPŻP).

Wykaz poległych: cmentarz w Żychlinie (maszynopis, Urząd Gminy w Żychlinie), poz. 49 (dalej: UG Żychlin).

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łąkoszynie, sygn. 39/1556/0/-/141, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, 1903, akt urodzenia nr 8 (dalej: ASC par. Łąkoszyn).

Tradycja rodzinna / badania własne (Dariusz Kaźmierczak).

Krajka F., Wójcik B., Kolejarze polscy, którzy zginęli w latach 1939-1945, [w:] Żołnierze żelaznych szlaków. Wspomnienia polskich kolejarzy 1939-1945, wybór i oprac. J. Gmitruk, K. Komorowski, P. Matusak, Warszawa 1988 (dalej: Krajka, Wójcik 1988).

Uwagi: Por. KPŻP i UG Żychlin, gdzie odnotowany błędnie jako poległy żołnierz Wojska Polskiego w stopniu szer.
Przypisy: [1] a) 27 listopada 1902 (źródło: ASC par. Łąkoszyn); b) brak danych (źródło: KPŻP; UG Żychlin);
Ostatnie zmiany: 2022-08-02 00:42:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Narcyz Wrzesiński upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Żychlinie, Al. Racławickie (fot. Tomasz Fijałkowski).

Komentarze