KolejarzePracownicy Polskich Kolei Państwowych pełnili służbę podczas działań wojennych zapewniając łączność kolejową.

Polegli

Weterani