Karta poległego

Nazwisko: TRZEPAŁKOWSKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 4 czerwiec 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: instruktor, d-ca baterii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 10 pal
Funkcja na 1 września 1939: D-ca 7 baterii III dywizjonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 1923-1924 w szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, gdzie odbywał przeszkolenie unitarne
1924-1926 w Oficerskiej szkole Artylerii w Toruniu. 15 VIII 1926 promowany na stopień ppor. sł. st. art. z przydziałem do 7 pap w Częstochowie na stanowisko d-cy plutonu.
15 VIII 1928 awansowany do stopnia por.
Przeniesiony ok. 1930 do 4 pac w Łodzi, gdzie pełnił różne funkcje oficerskie. Następnie oficer w centrum wyszkolenia artylerii w Toruniu, gdzie był instruktorem na kursach dla Instruktorów Jazdy Konnej i Zaprzęgów. 19 III 1937 awansowany do stopnia kpt.
Latem 1939 przeniesiony do 10 pal w Łodzi na stanowisko d-cy baterii.
Odznaczenia: - Srebrny Krzyż Zasługi;
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: W kampanii wrześniowej 1939 dowodził 7 baterią III dywizjonu 10 pal w składzie 10 DP. Bierze udział w walkach z Niemcami na linii obronnej w rejonie m. Brudzew i Błaszki, potem w walkach odwrotowych w kierunku Sieradza, potem Zgierza. Po utracie kontaktu z pułkiem wycofywał się z 7 baterią w kierunku Puszczy Kampinoskiej, gdzie dotarła 8 IX 1939.
Data śmierci: 8 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Kampinosie
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: - Poległ w Puszczy Kampinoskiej w czasie walki z wrogiem.;
- [...]Jest prawdopodobne, że [7 bateria] maszerując samotnie dotarła do lasów kampinoskich. Tutaj bowiem 8 września poległ jej dowódca, a bateria została całkowicie rozbita[...] - Źródło: "NSS" 1/101/2011/XXVI, s. 27.;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kampinos, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 250.

J. Łukasiak, Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000.

Rocznik Oficerski 1928,1932

R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006.

P. Zarzycki, 10 Kaniowski Pułk Artylerii, Pruszków 1997.

W. Józefiak, artykuł w kwartalniku "Na Sieradzkich Szlakach", 1/101/2011/XXVI, PTTK Sieradz 2011, s. 25-27.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-26 21:12:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze