10 Kaniowski Pułk Artylerii LekkiejOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Łódź.

Jednostka macierzysta: 10 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk Józef Kossarek.

Polegli

Weterani