Karta weterana

Nazwisko: TABAKA
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2: Jerzy [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 kwiecień 1911
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu kawalerii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 12 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 1 szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 12 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 szwadronu
Przebieg służby wojskowej: # 1934-1936 - w Szkole Podchorążych Kawalerii z Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (XIII promocja oficerska);
# 15 X 1936 - promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. ze starszeństwem z dniem 15 X 1936 r. (lokata 70.) i przydziałem do 12 pułku ułanów w Białokrynicy;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny) i IV (Krzyż Złoty), Krzyż Walecznych (dwukrotnie) i inne polskie i zagraniczne
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 4 październik 1973
Miejsce śmierci: Wrocław
Obecne miejsce spoczynku: Wrocław, Cmentarz Grabiszyński, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu
Życiorys: Włodzimierz Jerzy Tabaka urodził się 19 kwietnia 1911 roku w Bielsku-Białej. W roku 1933 ukończył Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie, a w 1936 - w stopniu podporucznika służby stałej kawalerii - Szkołę Podchorążych Kawalerii z Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, otrzymując przydział do 12 Pułku Ułanów Podolskich w Białokrynicy. W kampanii polskiej 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy I plutonu 1 szwadronu 12 p. uł. Walczył w bitwach pod Mokrą, Ostrowami i Brzezinami, gdzie 7 września odniósł kontuzję. Podczas walk pod miejscowością Dębe Wielkie został, wraz z 1 szwadronem, którym wówczas dowodził, oddelegowany do dowództwa Wołyńskiej Brygady Kawalerii, gdzie pozostał już do końca kampanii, doświadczając wszystkich kolei losu brygady w jej marszu na południe. Walczył m.in. w bitwach pod Komarowem i Krasnobrodem. 27 września pod Tarnawatką dostał się, wraz z resztą Wołyńskiej BK, do niewoli niemieckiej, z której zbiegł. Z początkiem października 1939 roku udał się do Delatyna. Podczas próby przekroczenia granicy węgierskiej w rejonie Zieleniczek został uwięziony przez NKWD, a następnie przetrzymywany w więzieniach w Nadwórnej, Stanisławowie, Lwowie i Odessie oraz w łagrze w Murmańsku. Po uwolnieniu służył jako oficer szwadronu przybocznego dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, gen. Władysława Andersa, a następnie - już w stopniu porucznika - jako zastępca dowódcy i wreszcie dowódca 1 szwadronu 12 Pułku Ułanów Podolskich w składzie II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uczestniczył w walkach nad Sangro, o Monte Cassino, pod Maceratą, Anconą i o tzw. linię Gotów. W listopadzie 1944 roku otrzymał awans na stopień rotmistrza. W roku 1945 został powołany, jako jeden z trzech członków, do składu kapituły znaku pułkowego. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie zmarł 4 października 1973 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Ułani Podolscy. Dzieje Pułku Ułanów Podolskich 1809-1947, oprac. W. Dziewicki i in., Londyn 1982, wg indeksu (dalej: Dziewicki i in. 1982).

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939, Warszawa 1989, Aneks 2 - s. 31, Aneks 3 - s. 53 (dalej: Radomyski 1989).

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 347, 413-414 (dalej: Bielski 1991).

Archiwum rodzinne (Krzysztof Tabaka).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Jerzy (źródło: Radomyski 1989); b) brak danych (źródło: Dziewicki i in. 1982; Bielski 1991);
Ostatnie zmiany: 2018-10-22 00:30:17 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Rtm. Włodzimierz Tabaka w okresie służby w 12 Pułku Ułanów Podolskich z II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 40. XX w. (fot. udostępnił K. Gożdzik).Włodzimierz Tabaka (fot. ze zb. rodzinnych).Włodzimierz Tabaka (fot. ze zb. rodzinnych).Włodzimierz Tabaka (fot. ze zb. rodzinnych).Włodzimierz Tabaka upamiętniony na tablicy epitafijnej  grobu rodzinnego na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Stan z dn. 11 listopada 2016 r. (fot. udostępnił Krzysztof Tabaka).

Komentarze