Karta poległego

Nazwisko: ROMANÓW [1]
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2: Sergiusz [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Kułaczkowska
Data urodzenia: 9 lipiec 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Janina, Czesława, Eugeniusz, Gizela (zm. 12. 10. 1992 r. w Masterton, Nowa Zelandia)
Stan cywilny: wolny
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: inżynier leśnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK [3]
Jednostka: 2 dak
Funkcja na 1 września 1939: oficer zwiadu II baterii
Przydział po 1 września 1939: 2 dak
Funkcja po 1 września 1939: oficer zwiadu II baterii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 8 wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Wola Cyrusowa [5]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Wola Cyrusowa, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu mariawickim w Woli Cyrusowej (nazwisko błędnie w formie: ROMANOW)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Włodzimierz Sergiusz Romanów urodził się 9 lipca 1902 r. jako najstarsze z piątki dzieci Grzegorza i Marii z Kułaczkowskich. Ukończył studia na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie podjął pracę jako inżynier leśnik i mierniczy. Poświęcał się pracy naukowej, dając oczyty i publikując kilka książek o tematyce gospodarczej. Jako zapalony sportowiec i krajoznawca lubił narciarstwo i podróże. Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych w Śremie. W 1934 r. został wykazany jako podporucznik rezerwy artylerii ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1932 r., 531. lokatą w korpusie oficerów rezerwy artylerii i przydziałem mobilizacyjnym do 10 dywizjonu artylerii konnej. Ewidencyjnie podlegał PKU Lwów-Miasto. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. wziął udział na stanowisku oficera zwiadowczego II baterii 2 dywizjonu artylerii konnej Wołyńskiej Brygady Kawalerii ze składu armii „Łódź”. Zginął 8 września w Woli Cyrusowej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 120 (dalej: KPŻP).

Tradycja rodzinna - Władysław Romanów (na podstawie informacji przekazanych przez siostrę poległego Gizelę Sawlewicz zd. Romanów).

„Rocznik Oficerski Rezerw”, 1934, s. 152, 661 (dalej: RO 1934).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 160 (dalej: Głowacki 1985).

Bielski M., Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Warszawa 1991, s. 89, 351, 407 (dalej: Bielski 1991).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ROMANÓW (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna; Bielski 1991, s. 351, 407); b) błędnie: ROMANOW (źródło: Głowacki 1985; Bielski 1991, s. 89);
[2] a) Sergiusz (źródło: KPŻP; Głowacki 1985); b) brak danych (źródło: RO 1934; Bielski 1991);
[3] a) Wołyńska BK (źródło: Bielski 1991); b) błędnie: 28 DP (źródło: KPŻP);
[4] a) 8 września 1939 (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna; Głowacki 1985; Bielski 1991, s. 407); b) 1 września 1939 (źródło: Bielski 1991, s. 89);
[5] a) Wola Cyrusowa (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna; Głowacki 1985; Bielski 1991, s. 407); b) Mokra (źródło: Bielski 1991, s. 89);
Ostatnie zmiany: 2013-11-02 14:35:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Włodzimierz Romanów  upamiętniony (jako Włodzimierz Romanow) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu mariawickim w Woli Cyrusowej. Stan z dn. 21. 09. 2013 r. (fot. Błażej Kucharski).Włodzimierz Sergiusz Romanów (1902-1939) (fot. ze zb. rodzinnych)Opis na rewersie fotografii, którą Władysław Romanów otrzymał od swojej ciotki Gizeli Sawlewicz zd. Romanów, młodszej siostry poległego Włodzimierza Sergiusza Romanowa (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze