2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa SowińskiegoPododdział artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Dubno.

Jednostka macierzysta: Wołyńska Brygada Kawalerii.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wołyńska Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Jan Olimpiusz Kamiński.

Polegli

Weterani