Karta weterana

Nazwisko: ROGALA
Imię #1: Joachim
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 listopad 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, stan spoczynku
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 11 baon strz.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki: oficer szyfrowy w Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 14 XI 1895. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie służył w WP jako podoficer zawodowy. W latach 1923-1925 w Oficerskiej szkole dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VII 1925 z przydziałem do 34 pp w Białej Podlaskiej na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 15 VII 1927. W 34 pp służył do 1933. Z dniem 30 IV 1933 przeniesiony z dyspozycji d-cy DOK IX w Brześciu nad Bugiem w stan spoczynku z przydziałem do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr IX - Korpus Oficerów Piechoty w st. sp. Ewidencyjnie podlegał PKU Biała Podlaska. Zmobilizowany w 1939 do WP i wcielony do 34 pp. W VIII 1939 przydzielony do mobilizowanego przez 34 pp 11 batalionu strzelców dowodzonego przez ppłk W. Warchoła przydzielonego do Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Brał udział w walkach pod Wolą Cyrusową, potem w bojach odwrotowych. Po rozbiciu 11 batalionu strzelców przedostał się do Warszawy i bierze udział w jej obronie na stanowisku oficera łączności w Armii „Warszawa”. Po kapitulacji Warszawy jego losy n/n.
Dz. Pers. Nr 79 z 30 VII 19265;
Dz. Pers. Nr 93 z 16 IX 1925;
Roczniki oficerskie 1928, 1932;
Rocznik oficerski rezerw 1934; Dz. Pers. Nr 7 z 20 V 193; M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286 (dalej: Głowacki).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-27 07:46:36 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze