11 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: II baon 43 Pułku Piechoty (Dubno; miejsce mobilizacji: Brody).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wołyńska BK / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Władysław Warchoł.

Polegli

Weterani