Karta poległego

Nazwisko: OSTROWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2: Stanisław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Pawelska
Data urodzenia: 2 wrzesień 1909 [2]
Miejsce urodzenia: Kościerzyna
Rodzeństwo: Jan, Józef, Antoni, Paweł, Helena, Stanisław, Klemens, Klara
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Eryka Małgorzata Pawłowska (zm. 5 II 1982)
Dzieci: Janina Maria Krystyna (ur. 1936), Stanisław Andrzej Franciszek (ur. 1938)
Ostatni adres: Grudziądz, ul. Toruńska 10
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: kierownik szkoły powszechnej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

por. [3]
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: baon ON Grudziądz [4]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii ON "Łasin" (Borkowski 1989, s. 171; por. tamże, s. 171 - przyp. 77, gdzie jako dowódca tej samej kompanii figuruje chor. Piotr Połomski, oraz tamże, s. 23 - przyp. 115, gdzie chor. P. Połomski odnotowany jest z kolei jako dowódca kompanii ON "Świecie")
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Grudziądz"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii ON "Łasin"
Przebieg służby wojskowej: 21 X 1938 - awans na stopień por. rez. piech.; od pocz. VI 1939 - na ćwiczeniach naonu ON "Grudziądz" w Grudziądzu, a następnie w Łasinie;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [5]
Miejsce śmierci: Chmielnik, gm. Kiernozia, pow. Łowicz
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Chmielnik, pole Szypszaka, mogiła indywidualna
Data ekshumacji: 6 czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: grób nr 124 (B.Inf., sygn. 6062); rząd E, mogiła nr 60 (UG Kiernozia)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił cmentarza wojennego w Kiernozi; 2) Inskrypcja na pomniku - obelisku wystawionym w 1967 r. na Małym Rynku w Świeciu poświęconym nauczycielom ziemi świeckiej - ofiarom faszyzmu hitlerowskiego w latach 1939-1945;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Franciszek Stanisław Ostrowski urodził się 2 września 1909 r. w Kościerzynie jako syn Franciszka Ostrowskiego i Franciszki z Pawelskich. Uczęszczał do szkoły powszechnej, po której ukończeniu wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie. Tamże zdał maturę i w 1930 r. uzyskał uprawnienia nauczycielskie. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Szkole Wydziałowej w Grudziądzu (1 września 1930 - 31 sierpnia 1931 r.), a następnie kontynuował w Publicznej Szkole Powszechnej w Świętem, pow. Grudziądz (1 września 1931 - 31 sierpnia 1934 r.) i w Szkole Powszechnej Nr 2 w Świeciu nad Wisłą. Od 1 września 1936 r. pracował jako nauczyciel i kierownik trzyklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Ciemnikach, pow. Świecie, niewielkiej wsi rozłożonej wśród lasów między Jeżewem a Dubielnem. Młody nauczyciel aktywnie wspierał działania lokalnej społeczności, bez zarzutu współpracując z sołtysem Antonim Weinerem. W latach 1936 -1939 był również radnym Rady Gminy w Jeżewie. Jako oficer rezerwy piechoty Wojska Polskiego co jakiś czas odbywał ćwiczenia wojskowe. 21 października 1938 r. na podstawie aktu mianowania podpisanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, Ministra Spraw Wojskowych i Szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych otrzymał awans na stopień porucznika rezerwy. Na początku czerwca 1939 r. udał się do Grudziądza, następnie do Łasina, gdzie odbywał szkolenie w ramach Batalionu Obrony Narodowej "Grudziądz". Na stanowisku dowódcy kompanii "Łasin" w tejże jednostce, którą przydzielono do 16 Dywizji Piechoty armii "Pomorze", wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. 17 września zginął w boju pod miejscowością Chmielnik, gm. Kiernozia, pow. Łowicz. Pozostawił żonę Erykę Małgorzatę z Pawłowskich, mieszkankę Grudziądza, z którą ożenił się w połowie lat 30., oraz dwójkę dzieci z tegoż związku: Janinę (ur. 1936) i Stanisława (ur. 1938 r.).
Wspomnienia / relacje: "Młody, zdolny, aktywny i chętny do pracy nauczyciel zjednał sobie bardzo szybko przychylność i aprobatę uczniów i ich rodziców. Żyjący uczniowie śp. Franciszka Ostrowskiego z nieskrywanym wzruszeniem wspominają Go jako wspaniałego, miłego i ujmującego młodzieńca, który w szkole w Ciemnikach tworzył wyjątkowo przyjazną atmosferę" (Dąbrowski 2013).
Historia pochówku: Po śmierci został podniesiony z pola bitwy i złożony w polowej mogile indywidualnej na polu gospodarza Szypszaka w Chmielniku. 6 czerwca 1940 r. nastąpiła Jego ekshumacja na cmentarz wojenny w Kiernozi, gdzie spoczywa do dziś.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 39 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 70-71 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Urząd Gminy w Kiernozi, Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi wg aktualizacji z 2003 r. (rękopis), k. 22 (dalej: UG Kiernozia).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Gizela Ostrowska).

Borkowski O., 16 Pomorska Dywizja Piechoty w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa - Poznań 1989, s. 171 (dalej: Borkowski 1989).

Dąbrowski Z., Porucznik Franciszek Ostrowski - nauczyciel z Ciemnik pod Jeżewem, który poległ za Ojczyznę w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku, "Czas Świecia", 2013, Nr 45 (872) (dalej: Dąbrowski 2013).

Pełka S., Ekshumacja żołnierzy polskich poległych w 1939 roku na terenie gminy Kiernozia w powiecie łowickim, „Roczniki Łowickie”, t. VII, 2009 (2010), s. 150 (dalej: Pełka 2009).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Stanisław (źródło: archiwum rodzinne - dowód osobisty wydany dn. 30 czerwca 1930 r. przez Magistrat Miasta Kościerzyna); b) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062; UG Kiernozia; Pełka 2009);
[2] 2 września 1909 r. (źródło: KPŻP; UG Kiernozia; archiwum rodzinne - dowód osobisty, książeczka rodzinna)
[3] por. rez. / por. (źródło: Borkowski 1989 / KPŻP; B.Inf., sygn. 6062; UG Kiernozia; Pełka 2009)
[4] a) kompania ON "Łasin" [baonu ON "Grudziądz"] (źródło: Borkowski 1989); b) "2 komp." (źródło: UG Kiernozia); c) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062);
[5] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP; UG Kiernozia); b) 15 września 1939 (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
Ostatnie zmiany: 2014-02-20 23:54:14 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Ostrowski upamiętniony na tabliczce epitafijnej na jednej z mogił cmentarza wojennego w Kiernozi.Projekt tabliczki epitafijnej z dokumentacji odnowienia mogił żołnierskich w 2003r. na cmentarzu wojskowym w KiernoziDowód osobisty Franciszka Stanisława Ostrowskiego (dok. ze zb. rodzinnych), s. 1, 4.Dowód osobisty Franciszka Stanisława Ostrowskiego (dok. ze zb. rodzinnych), s. 2-3.Franciszek Stanisław Ostrowski (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Stanisław Ostrowski (fot. ze zb. rodzinnych).Franciszek Ostrowski z żoną Eryką wśród uczniów szkoły powszechnej w Ciemnikach w 1938 r. (fot. ze zbiorów Władysławy Urbańskiej otrzymana za pośrednictwem Zbigniewa Dąbrowskiego).

Komentarze

xxxx

dodany przez: stifz, 2011-03-07

W WP był oficer o nazwisku Ostrowski Franciszek ur. 2.09.1909. Mianowany ppor. rez. piech. w 1935 r. ze starszeństwem z 1.01.1934, pozycja 759, awans na por. rez. piech. ze starszeństwem 1.01.1938, poz. 227. Źródło R.Rybka, K.Stepan "Awanse oficerskie 1935-39". Komp. ON "Łasin" wchodziła w skład baonu ON "Jabłonowo", a jej dcą był por. F.Ostrowski. Raczej nie był to ofic. sł. st. gdyż jedyny o takim nazwisku i imieniu służył w tym czasie w 77 pp w Lidzie.

dodany przez: stifz, 2011-03-07

Dziękujemy za tę informację. Będziemy weryfikować powyższe dane. Obecnie pracujemy nad finalnym sprawdzeniem list na cmentarzach powiatu sochaczewskiego. Prawdopodobnie powiat łowicki będzie kolejnym okręgiem, który będzie miał sprawdzone dane. Z pozdrowieniami Redakcja

dodany przez: redakcja, 2011-03-10

Szanowny kolego "stifz" - jeżeli jesteś pewny swoich rozważań i uwag to proszę popraw ten biogram. Masz takie możliwości :) "BOHATEROWIE 1939-PL" to nie forum dyskusyjne a próba wyjaśnienia losów naszych bohaterów. Nikt z nas nie ma patentu na absolutną prawdę. Pomyłki - jeżeli są - koniecznie trzeba poprawiać w biogramach a nie rozpisywać się tutaj jak na forach dyskusyjnych. Pozdrawiam

dodany przez: Saluda, 2011-03-18