Batalion Obrony Narodowej "Grudziądz"
(Grudziądzki Batalion Obrony Narodowej)Pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 208 Pułk Piechoty Rezerwowy.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 208 Pułk Piechoty Rezerwowy (jako II baon) / Oddział Wydzielony "Jabłonowo" / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Józef Krakowski.

Polegli

Weterani