Karta weterana

Nazwisko: OMIELANOWICZ
Imię #1: Czesław
Imię #2: Władysław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 czerwiec 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca samodz. komp. czołgów rozp.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Bronie pancerne
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 82 samodz. komp. czołgów rozp.
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy kompanii i dowódca plutonu techniczno-gospodarczego
Przydział po 1 września 1939: 82 samodz. komp. czołgów rozp.; Dowództwo Obrony Warszawy (od 22 IX)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii (na przełomie 1. i 2. tygodnia IX, podczas kilkudniowej nieobecności etatowego dowódcy, przebywającego w sztabie 26 DP); oficer do specjalnych zleceń Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy (w obronie Warszawy)
Przebieg służby wojskowej: # 5 VIII 1933 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 307.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 4 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 9 kompanii w III batalionie 14 pp;
# 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 1 kompanii ckm w I batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 304./423.) i przydziałem do 14 pp;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 r. na stanowisko młodszego oficera 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 19 III 1937 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 119.);
# 3 XI 1937 - 12 VIII 1938 - na kursie w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie;
# 16 III 1938 - przebywając na kursie, odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 3 kompanii ckm w III batalionie 14 pp;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. br. panc. ze starszeństwem z dniem 19 III 1937 r. (lokata 9.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu kompanii pancernej w 8 batalionie pancernym w Bydgoszczy;
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 samodz. komp. czołgów rozp., m.in. w bitwie nad Bzurą; od 22 IX - w obronie Warszawy; po kapitulacji - w niewoli niemieckiej
Data śmierci: 1975
Miejsce śmierci: Kanada
Obecne miejsce spoczynku: Wilno, hr. Renfrew, prow. Ontario (Kanada), Cmentarz św. Marii
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna płyta epitafijna grobu na Cmentarz św. Marii w Wilnie (Kanada)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIV, 1933, nr 9, s. 158, 166.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 164.

Tarczyński J., 8 batalion pancerny, Pruszków 1996 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 74], s. 55, 56, 58.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. 9 - s. 289, Zał. 10 - s. 292, Zał. 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 298.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy trafił do niewoli niemieckiej, a następnie przebywał w oflagach II A Prenzlau, XI A Osterode i II C Woldenberg (numer jeniecki: 963). Prowadził korespondencję z Haliną Burówną, jedną z "mateczek wojennych" Polskiego Czerwonego Krzyża zajmujących się materialną opieką i moralnym wspieraniem izolowanych żołnierzy. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Kanady. W maju 1954 r. pełnił funkcję sekretarza Koła Przyjaciół Harcerstwa w Hamilton.
Ostatnie zmiany: 2019-08-15 19:51:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Czesław Omielanowicz jako porucznik 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze