82 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych



Samodzielny pododdział broni pancernej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej sformowany jako organiczna jednostka piechoty w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 8 Batalion Pancerny (Bydgoszcz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 26 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: por. Eugeniusz Włodkowski.

Polegli

Weterani