Karta poległego

Nazwisko: MOJECKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Baran
Data urodzenia: 10 grudzień 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Jan, Kazimierz, Wincenty
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. [1]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 9 baon strz. [2]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 9 baon strz.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przebieg służby wojskowej: W Wojsku Polskim służył od 1924 r. Ukończył szkołę podoficerską i pozostał w WP jako podoficer nadterminowy potem zawodowy. W latach 1928-1939 w Szkole Podchorążych dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1931 z przydziałem do 1 batalionu strzelców w Chojnicach na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1934. Przeniesiony do 29 pp w Kaliszu z przydziałem do II baonu stacjonującego w Szczypiornie. Do stopnia kpt. awansowany 19 III 1939. W latach 1938-1939 d-ca 5 kompanii II baonu 29 pp. W VIII 1939 przydzielony na stanowisko d-cy 1 kompanii w mobilizowanym przez 29 pp 9 batalionie strzelców, w którego szeregach bierze udział w kampanii wrześniowej 1939.
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 25 DP.
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Warszawie Młocinach [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 486 (dalej: KPŻP).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Załącznik VII, s. 327 (dalej: Bauer 1979).

Polak B., Wojskowe przygotowania obronne na terenie Kaliskiego (kwiecień - sierpień 1939 r.), [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Załącznik VII, s. 200 (dalej: Polak 1979).

Mojecki Józef - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 01. 04. 2012.] (dalej: Łaszczewski).

Tradycja rodzinna.

Uwagi:

Przypisy: [1] a) kpt. (źródło: Bauer 1979; Polak 1979; Łaszczewski); b) błędnie: "kpr." (źródło: KPŻP);
[2] a) 9 baon strz. (źródło: Bauer 1979; Polak 1979; Łaszczewski); b) 25 DP (źródło: KPŻP);
[3] a) w Warszawie Młocinach (źródło: KPŻP); b) Młociny / Młociny k. Warszawy (źródło: Polak 1979; Łaszczewski / Bauer 1979);
[4] a) 1-KW Kiełpin (źródło: KPŻP); b) "na cmentarzu w Łomiankach" (źródło: Łaszczewski); c) brak danych (źródło: Bauer 1979; Polak 1979);
Ostatnie zmiany: 2012-04-01 21:57:17 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Czy dysponujecie Państwo jakimkolwiek zdjęciem kpt. Mojeckiego?

dodany przez: woj, 2021-05-04