9 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 29 Pułk Strzelców Kaniowskich (Kalisz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 25 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.:

Polegli

Weterani