Karta poległego

Nazwisko: LISIAK
Imię #1: Henryk
Imię #2: Kazimierz [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 4 styczeń 1911
Miejsce urodzenia: Koźlątkowo
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Regina z d. Bekier
Dzieci:
Ostatni adres: Żnin, ul. Pocztowa 9/3
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: baon ON Żnin
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu strzeleckiego 1 kompanii karabinów maszynowych
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Żnin"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu strzeleckiego 1 kompanii karabinów maszynowych
Przebieg służby wojskowej: 13 IX 1932 - 19 IX 1933 - na szkoleniu w ramach Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 15 DP, początkowo przy 59 pp w Inowrocławiu, od 25 III 1933 - przy 62 pp w Bydgoszczy (wynik dobry, lokata 10/43, tytuł pchor. rez.); 25 VI - 4 VIII 1934 - na ćwiczeniach w 62 pp (stanowisko dowódcy plutonu strzeleckiego 4 kompanii strzeleckiej w II batalionie); VIII 1934 (po zakończeniu ćwiczeń) - awansowany na stopień sierż. pchor. rez.; 17 VIII 1935 - na ćwiczeniach w 62 pp (stanowisko dowódcy plutonu strzeleckiego 4 kompanii strzeleckiej w II batalionie); 21 IV 1936 - awansowany na stopień ppor. rez.; od 1939 - na stanowisku dowódcy I plutonu strzeleckiego 1 kompanii karabinów maszynowych w baonie ON "Żnin";
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Żnin", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łanięta
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ ok. godz. 11.00 od ognia niemieckiego karabinu maszynowego (Kwiatkowski 2014).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Łanięta
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łanięta, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Inskrypcja na płycie nagrobnej jednej ze zbiorowych mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Łaniętach; 2) Tablica pamiątkowa ku czci poległych i zamordowanych nauczycieli powiatu żnińskiego wmurowana na budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (odsłonięta dn. 9 V 1986 r.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Henryk Kazimierz Lisiak, syn Kazimierza i Stanisławy, urodził się 4 stycznia 1911 roku w Koźlątkowie w gminie Kamień powiatu Kalisz. W dniu 31 maja 1932 roku zdał egzamin dojrzałości, kończąc tym samym naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Karola Libelta w Kcyni. Następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Żninie. Będąc czynnym działaczem harcerstwa, jeszcze w 1932 roku powołał do życia męską Drużynę im. Jana Kilińskiego, kładąc tym samym podwaliny pod męskie harcerstwo w Żninie, które pod jego przewodnictwem prężnie rozwijało się i działało aż do wybuchu wojny. W strukturach żnińskiego harcerstwa pełnił ważne funkcje drużynowego oraz hufcowego na cały powiat. W okresie od 13 września 1932 do 19 września 1933 roku odbył szkolenie na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, początkowo przy 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, a od 25 marca 1933 roku - przy 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Kurs ukończył z wynikiem dobrym i lokatą 10/43, uzyskując jednocześnie tytuł podchorążego rezerwy. Od 25 czerwca do 4 sierpnia 1934 roku odbywał ćwiczenia w 62 pp, podczas których pełnił funkcję dowódcy plutonu strzeleckiego 4 kompanii strzeleckiej w II batalionie. Po zakończeniu ćwiczeń otrzymał awans na stopień sierżanta podchorążego rezerwy. W dniu 17 sierpnia 1935 roku po raz kolejny wezwano go na ćwiczenia w 62 pp, które odbył na tym samym stanowisku jak roku poprzednim. W dniu 21 kwietnia 1936 roku płk Władysław Powierza, dowódca 62 pp, wystąpił w jego sprawie z wnioskiem nominacyjnym na stopień podporucznika rezerwy. W 1939 roku ppor. H. K. Lisiak objął stanowisko dowódcy I plutonu strzeleckiego 1 kompanii karabinów maszynowych w utworzonym właśnie Żnińskim Batalionie Obrony Narodowej. Funkcję tą pełnił również podczas wojny obronnej Polski 1939 roku. Walczył na szlaku bojowym batalionu, m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ 15 września w Łaniętach od ognia niemieckiego karabinu maszynowego. Pozostawił żonę Reginę z Bekierów.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Zgon został zgłoszony w dniu 16 IX 1939 r. o godz. 10.00 przez kościelnego parafii w Łaniętach Stanisława Jaśkiewicza i organistę Leona Kurzawę. Następnie poległy został pochowany (bez trumny) na cmentarzu parafialnym w Łaniętach, gdzie spoczął obok innych poległych dzień wcześniej żołnierzy Żnińskiego Batalionu ON.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 418 (dalej: KPŻP).

Kwiatkowski E., Żniński Batalion Obrony Narodowej 1939, Żnin 2014, s. 172-173, 193, 218-221 (dalej: Kwiatkowski 2014).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Kazimierz (źródło: Kwiatkowski 2014); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-12-24 15:55:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze