Cmentarze

Łanięta, mogiły zbiorowe

gm. ŁANIĘTA, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych: 13.
Administrator: Urząd Gminy w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.

Trzy zbiorowe mogiły wojenne żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowane na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łaniętach.


galeria

Łanięta, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łanięta, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łanięta, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łanięta, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Łanięta, mogiły zbiorowe. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: