Karta poległego

Nazwisko: LIPIŃSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Marynarka Wojenna
Stopień:

st. mar.
Przydział na 1 września 1939: OW Wisła Flotylli Rzecznej
Jednostka: KU 5
Funkcja na 1 września 1939: ster-sygnalista
Przydział po 1 września 1939: "KU 5"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Służbę zasadniczą rozpoczął we Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku. Tam po kursie specjalistów morskich uzyskał specjalność ster- sygnalisty.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Od 1 do 10 września walczył na swojej jednostce (do chwili jej samozatopienia);
Od 10 do 18 września walczył w oddziale spieszonym marynarzy OW "Wisła";
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. Śladowa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Podczas ataku na niemieckie pozycje nastąpiło omyłkowe ostrzelanie atakujących przez mające ich wspierać dwie armaty kal. 105 mm. Jedno ze zwalonych ich ogniem drzew śmiertelnie przygniotło st. mar. Lipińskiego.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Dyskant J. W., Oddział Wydzielony „Wisła”. Zarys działań bojowych OW „Wisła” Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r., Warszawa 1982, S. 189, 193, 230.

Dyskant J. W., Wojenne flotylle wiślane 1918-1919, Warszawa 1997.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-03-17 20:30:49 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze