Oddział Wydzielony Wisła Flotylli RzecznejOddział Polskiej Marynarki Wojennej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Data sformowania: marzec 1939 r.

Jednostka macierzysta: Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej (Pińsk).

Baza pokojowa: Brdyujście.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kmdr ppor. Roman Kanafoyski.

Polegli

Weterani