Karta poległego

Nazwisko: KOT
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 wrzesień 1906
Miejsce urodzenia: Miętne, pow. Garwolin
Rodzeństwo: # Teofil (1904-????) - od lat 20. XX w. w USA, pracownik stoczni Marynarki Wojennej w San Francisco; # Klemens Stanisław (1909-1994) - ppor. rez. 80 pp, oficer wywiadu, por. ZWZ / AK, ps. Szczapa / Mazur, komendant III rejonu AK Sztabin - Dębowo - Kolnica, dowódca 2 batalionu, dowódca patrolu Kedyw, jednocześnie II i I zastępca komendanta obwodu Augustów, dowódca 1 kompanii, PDR, kpt.; # Zygmunt (1911-1939) - por. Polskiej Marynarki Handlowej, nawigator i II oficer na statkach Polbrytu, w kampanii 1939 r. w III baonie rez., ciężko ranny podczas nocnego ataku na Osowę z 3 na 4 IX, zmarł 7 IX w Gdyni, pochowany w kwaterze Obrońców Wybrzeża Cmentarza Witomińskiego w Gdyni
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Lucyna z d. Fil (1913-2013)
Dzieci: Jerzy
Ostatni adres: Kraśnik
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: mierniczy przysięgły
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Warszawa Miasto I
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: dyon I/2 pac
Funkcja na 1 września 1939: oficer zwiadowczy dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: dyon I/2 pac
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy 2 baterii, jednocześnie oficer zwiadowczy dywizjonu
Przebieg służby wojskowej: # 15 VII 1928 - 21 IV 1929 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (III kurs, 2 bateria, stopień: tyt. kpr. pchor. rez. art., ocena: dost., lokata 47./72.), po czym wcielony do 9 pułku artylerii ciężkiej (przynależność ewidencyjna: PKU Włocławek);
# z dniem 1 I 1932 - promowany na stopień ppor. rez. artylerii (lokata 671.);
# 11 IX - 21 X 1933 r. na 6-tygodniowych ćwiczeniach w Szkole Strzelania Artylerii Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu (ocena ogólna: bardzo dobra);
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. art. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 635.), przydziałem mobilizacyjnym do 8 pułku artylerii ciężkiej w Toruniu i przynależnością ewidencyjną do PKU Włocławek;
# 20 VIII - 7 IX 1936 - na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 8 pac;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z dyonem I/2 pac, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17-19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. zbiegu Wisły i Bzury
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: 1) Według relacji kpt. Ludwika Pyrowicza z Oflagu II C Woldenberg złożonej w 1943 r. do XXXVII Tymczasowej Listy Strat: "Zaginął nad Bzurą 17-19.09.1939.";
2) Według relacji świadka Romana Bazyluka z kol. Nieledew, gm. Moniatycze, pow. Hrubieszów, który rozpoznał go w 1945 r. na podstawie grupowej fotografii z ostatnich ćwiczeń wojskowych w okolicach Chełma: "ciężko ranny odłamkiem bomby lotniczej w prawy bok w trakcie nalotu bombowego w dniach 17-18.09. podczas przemarszu z Iłowa do Kamionki [zapewne Kamion, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew - przyp. Bohaterowie1939.pl]";
3) Według niepotwierdzonego przekazu miał zostać wzięty do niewoli niemieckiej, a następnie przekazany sowietom i zamordowany w Katyniu;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu: nieznana
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "Bardzo inteligentny, umysł b. bystry o łatwej orientacji, fachowo, b. dobrze wyszkolony - doskonały topograf - nadaje się na mł. of. baterii lub oficera zwiad." (opinia zastępcy dowódcy 9 pułku artylerii ciężkiej z rocznej listy kwalifikacyjnej za 1931 r.).
Historia pochówku: nieznana
Poszukiwania mogiły: dotychczas bez rezultatów
Źródła: Archiwum rodzinne / badania własne (Maciej Dariusz Kossowski).

Dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (teczka personalna oficera), Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie.

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 153, 651.

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 26, 219.

Uwagi: Ukończył 7 klas szkoły realnej w Harbinie i Państwową Szkołę Mierniczą w Warszawie (1930 r.). Jako mierniczy przysięgły prowadził działalność własną w woj. lubelskim (Kraśnik i okolice).
Ostatnie zmiany: 2023-11-12 22:26:15 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Franciszek Kot podczas ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w 8 pułku artylerii ciężkiej w Toruniu, przed 1939 r. (fot. NN, archiwum rodzinne Macieja Kossowskiego).Ppor. Franciszek Kot na czele kolumny marszowej podczas ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w 8 pułku artylerii ciężkiej w Toruniu, przed 1939 r. (fot. NN, archiwum rodzinne Macieja Kossowskiego).

Komentarze