I Dywizjon 2 Pułku Artylerii CiężkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Jednostka mobilizująca: 2 Pułk Artylerii Ciężkiej (Toruń-Podgórz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Toruń" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Alojzy Dylla.

Polegli

Weterani