Karta poległego

Nazwisko: KORBUSZEWSKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: siostra
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 8 DP
Jednostka: 13 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł z ran w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Warszawa, Szpital Ujazdowski
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd I, grób 18
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: mieczokrzyż betonowy z imienną inskrypcją epitafijną na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Wiem, że A. Korbuszewski umarł od ran w szpitalu i został pochowany na terenie szpitala. Po Powstaniu, gdy Babcia wróciła do Warszawy, groby były już przeniesione w inne miejsce, gdzie to już nie wiemy, ponieważ Babcia nie umiała dotrzeć do tej informacji" (Bogusław Pisarek, wnuk wujeczny pochowanego). Miejsce pochówku na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie członkowie rodziny poznali w 2017 r. dzięki portalowi Bohaterowie1939.pl.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 349.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Wykaz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i pochowanych na Cm. Kom. na Powązkach: Kwatera B 10 (maszynopis), poz. 46.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Bogusław Pisarek, wnuk wujeczny pochowanego).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2018-02-05 01:32:25 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy - miejsce spoczynku strz. Aleksandra Korbuszewskiego. Stan z dn. 15 czerwca 2017 r. (fot. udostępnił Bogusław Pisarek).Strz. Aleksander Korbuszewski upamiętniony mieczokrzyżem betonowym z imienną inskrypcją epitafijną na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 czerwca 2017 r. (fot. udostępnił Bogusław Pisarek).Strz. Aleksander Korbuszewski upamiętniony mieczokrzyżem betonowym z imienną inskrypcją epitafijną na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 czerwca 2017 r. (fot. udostępnił Bogusław Pisarek).Aleksander Korbuszewski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze