13 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Pułtusk.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Alojzy Nowak (poległ 24 września), ppłk Marian Adam Markiewicz (od 27 września).

Polegli

Weterani