Karta poległego

Nazwisko: GÓRNICKI
Imię #1: Marian
Imię #2: Bolesław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 luty 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 28 pp
Funkcja na 1 września 1939: Jarno, s. 340: dowódca 4 kompanii strzeleckiej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 08 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Głowno
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Głowno, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.232.

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919 – 1939, Warszawa 2004, s. 260 i 340 (dalej: Jarno).
Uwagi: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ogólnopolska komputerowa baza cmentarzy wojennych. http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11659/.

Jarno, s. 260: "Pierwszą próbę przełamania stanowisk nieprzyjaciela podjęli strzelcy II batalionu mjr. J. Korczewskiego, ich natarcie jednak załamało się w silnym ogniu broni maszynowej. Batalion został praktycznie rozbity, a większość żołnierzy zginęła lub odniosła ciężkie ranny - w tym m. in. dowódca batalionu mjr. J. Korczewski i por. M. Górnicki, dowódca 4 kompanii."
Ostatnie zmiany: 2011-12-11 14:03:20 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Marian Górnicki upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. parafialnym w Głownie. Stan z dn. 06. 08. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze