28 Pułk Strzelców KaniowskichOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Łódź.

Jednostka macierzysta: 10 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty (w Oddziale Wydzielonym nr 1 płk. Jana Zientarskiego-Lizińskiego) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Wincenty Kurek.

Polegli

Weterani