Karta poległego

Nazwisko: BOSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Aleksander [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 grudzień 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca baterii dak

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Kresowa BK
Jednostka: 13 dak
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 baterii
Przydział po 1 września 1939: 13 dak
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 baterii
Przebieg służby wojskowej: # 1924-1925 - w Szkole Podchorążych Piechoty;
# 1925-1927 - w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu;
# 15 VIII 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. art. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 6 pułku artylerii polowej w Krakowie;
# 15 VIII 1931 - awansowany na stopień por.;
# po 1933 - przeniesiony na stanowisko dowódcy baterii w 13 dywizjonie artylerii konnej w Brodach;
# 1938-1939 - na stanowisku dowódcy 3 baterii;
# 19 III 1939 - awansowany na stopień kpt.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 13973), Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 13 dak, m.in. w walkach pod Wolą Cyrusową (8 IX) i Osuchowem (11 IX)
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Osuchów [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w walce, odpierając natarcie niemieckie na zgrupowanie części oddziałów Kresowej Brygady Kawalerii pod dowództwem ppłk. dypl. Stefana Mossora: "11 września około godz. 7.00 zgrupowanie to stanęło w lesie tuż na zachód od Osuchowa, ubezpieczając się na wszystkie strony. O godz. 9.00 pojawiły się pod lasem od strony południowej niemieckie patrole, a o godz. 11.00 od strony m. Bobrowce wyszło natarcie niemieckiej 19 DP (73 i 59 pp), maszerującej przez Osuchów i Piekary na Mszczonów. Wywiązała się walka. Polacy bronili się dzielnie, najpierw na skraju, a potem w głębi lasu, który został całkowicie otoczony. 3 bateria 13 dak (3 działa) strzelała do końca. Polegli: jej dowódca - kpt. Stanisław Boski i oficer ogniowy - por. Edward Dyonizy Maleńczak. Polegli również ppor. Bogdan Plisowski – dowódca plutonu radio 30 kompanii i ppor. Julian Jan Przewoźnik – dowódca plutonu z tejże kompanii. O godz. 16.30 ppłk dypl. Stefan Mossor dostał się do niewoli niemieckiej, a cały oddział został rozbity" (Głowacki 1985, s. 178).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Osuchów, mogiła indywidualna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił indywidualnych w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 103 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 41 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 283 i 405-406 (dalej: Wróblewski 1975).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 157, 178 (dalej: Głowacki 1985).

Majewski M., Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2011, s. 108 - przyp. 95, 111, 197 (dalej: Majewski 2011).

Boski Stanisław Aleksander - , kpt. art., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 23 XI 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Aleksander (źródło: Kryska-Karski 1996; Majewski 2011; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wróblewski 1975; Głowacki 1985);
[2] a) Osuchów (źródło: KPŻP); b) "w lesie tuż na zachód od Osuchowa" / pod Osuchowem (źródło: Głowacki 1985, s. 178 / Stankiewicze.com); c) "w lesie pod Psarami" / "w lesie na południe od Psar" (źródło: Majewski 2011, s. 108 - przyp. 95 / Wróblewski 1975, s. 283); d) Raducz (źródło: Kryska-Karski 1996);
[3] a) Osuchów, mogiła indywidualna (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1996; Wróblewski 1975; Głowacki 1985; Majewski 2011; Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2016-07-14 21:59:13 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Jan Boski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej mogiły indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego. Stan z dn. 25. 06. 2011 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze

Witam. Interesuje mnie dokładne miejsce pochówku kpt Boskiego. Na płycie mogiły zbiorowej nie ma wymienionego jego nazwiska. Czy w Osuchowie znajduję się jakaś inna mogiła zbiorowa ? Pozdrawiam

dodany przez: maciekj, 2016-07-07

Miejsce śmierci oficera nie jest jednoznacznie zweryfikowane (rejon Osuchowa, Psar lub Raducza?). Z kolei jedynym znanym nam źródłem odnotowującym jego miejsce spoczynku jest publikacja "Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej". Niestety, figurującej tamże mogiły indywidualnej na cmentarzu parafialnym w Osuchowie nie udało nam się zlokalizować. Pozdrawiamy. Redakcja.

dodany przez: redakcja, 2016-07-10

Serdecznie dziękuje za odpowiedź. Moje pytanie nie było przypadkowe. Raz że Psary są rzut beretem od miejsca, gdzie się wychowywałem. Dwa, że wujek, który był kawalerzystą w KOP Sarny opowiadał mi o tej potyczce. W bibliografii znalazłem dwie wersje śmierci kpt Boskiego. Jedna pod Osuchowem a druga pod Psarami. Tak jak Państwo napisali. W księdze pochowanych, miejscem spoczynku jest Osuchów. W Osuchowie, pochowani są wszyscy, którzy polegli w tym miejscu a brak jest tylko kpt Boskiego... W Psarach rzecz ma się podobnie. W bratniej mogile w lesie raduckim, przeniesionej do cmentarza w Starej Rawie, pochowanych było 14 ułanów wymienionych z imienia i nazwiska. Reasumując :) W Skierniewicach jest mogiła, gdzie zgadza się nazwisko, szarża, data śmierci i jednostka czyli 13 dak. Zgadza się również nazwisko, nie zgadza się jedynie imię bo mogiła opisana jest " Jan Boski" Pozdrawiam

dodany przez: maciekj, 2016-07-10