13 Dywizjon Artylerii KonnejPododdział artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Brody.

Jednostka macierzysta: Kresowa Brygada Kawalerii.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Kresowa Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Janusz Grzesło.

Polegli

Weterani