Karta poległego

Nazwisko: BODNAR
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 grudzień 1893
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

płk
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Poznań
Jednostka: 7 pac
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Mąkolice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "W rejonie Mąkolic skupiona została artyleria ciężka. W późnych godzinach wieczornych na wieś tę, szczególnie na jej wschodnią cześć, uderzyła potężna nawała ognia artyleryjskiego nieprzyjaciela. W tym czasie we wsi odbywała się w sztabie dowódcy 7 pułku artylerii ciężkiej odprawa. Napad artyleryjski spowodował duże straty w II dywizjonie 7 pułku artylerii ciężkiej i 14 dywizjonie artylerii ciężkiej. Poległ dowódca 7 pułku artylerii ciężkiej płk. Tadeusz Bodnar." P. Bauer, B. Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s.310.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna w centralnym miejscu kwatery wojennej
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Imienna tablica epitafijna na mogile;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Poklewski-Koziełł -"Po ukończeniu gimnazjum w 1912r. zasadnicza służba wojskowa w armii austriackiej; od 1914r. w armii austriackiej jako porucznik; od listopada 1918r. w Wojsku Polskim; w 1920r. kapitan w 2 pac; w latach 1927 - 1928 wykładowca w Szkole Strzelania Artylerii w Toruniu, major; po 1928r. pracownik MSWojsk.; w 1939r. dowódca 7 pac, podpułkownik; podczas Bitwy nad Bzurą poległ w Mąkolicach 12 września."
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Zarzycki P., 7 pułk artylerii ciężkiej, Pruszków 2008.

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 34.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983, s. 310.

Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 30 (dalej: Poklewski-Koziełł).
Uwagi: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11150/. Cmentarz rzymskokatolicki w Łęczycy, ulica Kaliska. Kwatera wojenna z 1939 r.
Ostatnie zmiany: 2012-03-05 08:55:14 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna – mogiła płk Tadeusza Bodnara. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)  Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna – mogiła płk Tadeusza Bodnara. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze