7 Pułk Artylerii CiężkiejOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Poznań.

Jednostka macierzysta: 7 Grupa Artylerii (Poznań).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk Tadeusz Bodnar (do 11/12 września); mjr inż. Jerzy Bolechowski (p.o. dowódcy, 12-13 września); mjr Wojciech Wilkoński (od 13 września).

Polegli

Weterani