Galerie

Premiera portalu - 14 września 2010, Sochaczew

Poniżej prezentujemy fotografie ze spotkania promocyjnego naszego portalu. Konferencja odbyła się 14 września 2010 roku w hotelu Chopin w Sochaczewie. Więcej o konferencji czytaj w Aktualnościach.


Referuje Przemysław Dąbek - najmłodszy kawaler medalu Pro Memoria.Referuje dr Piotr Łysakowski z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.Referuje prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Referuje Bogusław Kwiatkowski.Referuje Alfred Nowiński.Twórcy portalu - Marcin Prengowski i Tomasz Karolak.Konferencja promocyjna - 14 września 2010, Sochaczew.Uroczysty apel poległych na kwaterze wojennej w Sochaczewie, ul. Traugutta.Uroczystości na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.Płk Wiesław Misztal, Dyrektor Departamentu Wojskowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych składa kwiaty na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.
Jerzy Żelichowski, Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew składa kwiaty na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą składają kwiaty na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.