Inne jednostki Wielkopolskiej Brygady KawaleriiInne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wielkopolska Brygada Kawalerii / armia "Poznań".

Polegli

Weterani