5 Batalion Karabinów Maszynowych i Broni TowarzyszącychSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 68 Pułk Piechoty (Września).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 17 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Alfons Kubosz.

Polegli

Weterani