66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Chełmno, Grudziądz (I i III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 16 Dywizja Piechoty / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk Stefan Michalski.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl

Polegli

Weterani