3 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Rembertów.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Mazowiecka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Marian Zbigniew Wieroński (do 11 września), kpt. Marian Karol Freyberger (12-16 września), mjr Stanisław Godzisław Hankiewicz (od 17 września).

Polegli

Weterani