15 Pułk Piechoty "Wilków"Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Dęblin.

Jednostka macierzysta: 28 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 28 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk dypl. Władysław Frączek.

Polegli

Weterani