Karta poległego

Nazwisko: KLECK
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 maj 1901
Miejsce urodzenia: Bedlno k. Kutna
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Łódź
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: urzędnik miejski
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: kierownik Wydziału Opieki Społecznej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: adiutant dowódcy I batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Żukówka
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Żukówka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Sochaczew-Trojanów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kalisz, mogiła indywidualna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia (nazwisko w formie: KLECKI);
2) Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Juliopolu;
3) Tablica symboliczna na grobie rodzinnym na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Chojny w Łodzi, ul. Rzgowska;
4) Tablica poświęcona pamięci pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, wmurowana w holu Urzędu Miasta Łodzi.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Działalność zawodowa:
Był pracownikiem Zarządu Miejskiego w Łodzi; ostatnio kierownikiem Wydziału Opieki Społecznej. Przez kilka lat był prezesem Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego. Od 1937 był kuratorem Domu Ludowego Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi.

Działalność turystyczna:
Członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) został w 1923 i rozpoczął aktywną działalność w Oddziale Łódzkim. Szczególnie przyczynił się do rozwoju narciarstwa. Był współzałożycielem, członkiem zarządu, a od 1934 przewodniczącym Sekcji Narciarskiej oddziału Łódzkiego PTT. Uprawiał również taternictwo.

Był pierwszą, wśród łódzkich taterników, turystów górskich, ofiarą II wojny światowej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Mimo, że zwłoki Wacława Klecka zostały przez rodzinę przeniesione do Kalisza, tabliczki epitafijne upamiętniające oficera znajdują się do dnia dzisiejszego na cmentarzu wojennym w Sochaczewie-Trojanowie oraz w obrębie kwatery wojennej w Juliopolu, gm. Młodzieszyn.
Poszukiwania mogiły: Pochowany pierwotnie na cmentarzu w Sochaczewie-Trojanowie, w nieznanym czasie rodzina przeniosła zwłoki na cmentarz w Kaliszu.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 326 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 80.

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 32.

Archiwum Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Głowacki L., płk art., Cmentarz wojenny 1939 r. w Trojanowie, Województwo - Skierniewice, Warszawa, marzec 1977 (rękopis), s. 1 -poz. 4 (dalej: Głowacki 1977).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481.

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 496.

Wacław Kleck [w:] Wikipedia - Wolna Encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Kleck [dostęp: 08. 10. 2010 r.].

Oprac. zbior. [red.] Bogusław Polak - „Udział Społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w Wojnie Obronnej 1939 roku”. Kalisz 1979 – załącznik VII; Wykaz poległych żołnierzy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, s.327.
Uwagi: 1) Rezmer 1992 - nazwisko w formie: KLEKS; 2) Bauer, Polak 1982 i Rezmer 1992 - stopień: ppor.; 3) KPŻP - miejsce śmierci błędnie: Żókówka; 4) Głowacki 1977 - data śmierci: 16 września 1939; miejsce śmierci: Bibiampol;

Ostatnie zmiany: 2011-07-12 22:42:52 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tabliczka nagrobna Wacława Klecka na kwaterze wojennej w Juliopolu, gm. Młodzieszyn.Wacław Kleck upamiętniony (jako Wacław Klecki) na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 15. 01. 2005 r. (fot. M. Prengowski).

Komentarze