Karta poległego

Nazwisko: ŻYŹNIEWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wojciech
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 6 kwiecień 1909
Miejsce urodzenia: Ślesin
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Miłosław - Bagatelka
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: leśnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko: nadleśniczy

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu łączności II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 68 pp / 17 DP
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: W latach 1931-1932 odbywał szkolenie w 4 kompanii III Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Szkołę ukończył jako tytularny kapral z przydziałem do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W 1935 r. otrzymał awans na pierwszy stopień oficerski, po czym pozostawał na ewidencji Komendy Rejonu Uzupełnień Kalisz z przydziałem moblizacyjnym do 29 pp., który zmieniono w 1937 r. w związku z przeprowadzką do Bagatelki w pow. Września. W 1938 r. odbył ćwiczenia wojskowe w 68 Pułku Piechoty Wielkopolskiej we Wrześni, by w ramach tejże jednostki, wchodzącej w skład 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty armii "Poznań", wziąć następnie udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i bitwie nad Bzurą.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Piaski, gm. Tułowice, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Tułowice
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: Kwatera B 10, rząd 10, grób 30
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Wystawiony w 1988 roku pomnik w centrum wsi Bagatelka w formie głazu na granitowych płytach z tablicą o treści: "W osadzie Bagatelka żyli i pracowali patrioci nadleśniczowie: Filip Skoraczewski - ranny w Bitwie pod Ignacewem w 1863 roku, Władysław Wiewiórowski - poległ w Powstaniu wielkopolskim w 1919 roku nad Notecią, Władysław Żyźniewski - poległ nad Bzurą w 1939 roku. Cześć ich pamięci!".
Przedmioty znalezione przy pochowanym: książeczka oficerska, dowód osobisty, wizytówki, fotografie
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Władysław Żyźniewski urodził się w 6 kwietnia 1909 r. w Ślesinie koło Konina. Jego ojciec, Wojciech, był z zawodu kupcem. W 1930 r. Władysław ukończył Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a w 1931 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W ich trakcie odbył służbę wojskową. Powróciwszy na uczelnię poznańską, w 1936 r. uzyskał dyplom inżynierski. Po odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych został w 1937 r. nadleśniczym w lasach miłosławskich. Zamieszkał w Bagatelce pod Miłosławiem.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 337 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Lista strat, sygn. 7893, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na terenie gm.: Tułowice, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 97 (dalej: B.Inf., sygn. 7893).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 440 (dalej: UM Sochaczew).

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, Pruszków 2003, s. 46 - poz. 105.

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 487.

Borczyński M., Historia ludzi lasu. Miłosław - Bagatelka 1848-1988, Gołuchów 1988.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 117, 163.

Bagatelka (województwo wielkopolskie), [w:] Wikipedia - Wolna Encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagatelka_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie) [dostęp: 06. 07. 2011.].
Uwagi: 1) Nazwisko błędnie w formie: ZYZNIEWSKI (KPŻP, B.Inf., sygn. 7893, UM Sochaczew i Głowacki 1969) lub ZYŹNIEWSKI (Rezmer 1992); 2) B.Inf., sygn. 7893 - ostatni adres błędnie: Mirosław - Bagatelka; 3) Borczyński 1988 - funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu kolarzy; 4) Głowacki 1969, s. 163 - miejsce śmierci: Myszory, gm. Tułowice, pow. Sochaczew; 5) UM Sochaczew - figuruje wśród pochowanych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, ul. 600-lecia;
Ostatnie zmiany: 2011-07-16 09:27:22 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Źyźniewski upamiętniony na tablicy Pomnika Leśników w Bagatelce (fot. udostępniona przez Nadleśnictwo Jarocin).Ppor. Władysław Żyźniewski (fot. za: Borczyński M., Historia ludzi lasu. Miłosław - Bagatelka 1848-1988, Gołuchów 1988).

Komentarze