Karta poległego

Nazwisko: ZANICKI
Imię #1: Romuald
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 6 kwiecień 1889
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy adm. int.
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - w Korpusie Oficerów Zawodowych Administracji - Dział Gosp. zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem z dn. 1 VI 1919r.;
- służba w Okręgowym Zakładzie Gospodarczym 4(DOK IV);
- awans na kapitana w Korpusie oficerów Zawodowych Administracji - Grupa Administracji Intendentury ze starszeństwem z dn. 15 VIII 1924r.
- miedzy 1924/28r. w kadrze oficerskiej służby intendentury w Rejonowym Zakładzie Żywnościowym Łódź M1;
- w latach trzydziestych pełnił funkcję m.in. Zarządcy Składnicy Materiału Intendenckiego w Łodzi;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. m. Zduny
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Kwatera nr 31
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Rocznik Oficerski 1923”, MSW, Warszawa, s. 1288, 1321.;
- „Rocznik Oficerski 1924”, MSW, Warszawa, s. 1170, 1202.;
- „Rocznik Oficerski 1928”, MSW, Warszawa, s. 776, 795.;
- „Rocznik Oficerski 1932”, MSW BP, Warszawa, s. 373, 864.;

- Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 318.;

Uwagi: - brak nazwiska żołnierza w „Wykazie imiennym pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach – 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3” otrzymanego z UG Zduny ale na tablicy epitafijnej na symbolicznym krzyżu mogiły dane żołnierza się znajdują(patrz: „pamiątki”);
Ostatnie zmiany: 2011-08-05 09:53:43 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Romuald Zanicki upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 24. 07. 2011 r. (fot. Michał Borkowski)

Komentarze