Karta poległego

Nazwisko: ZABOROWSKI
Imię #1: Gustaw
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 9 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 4 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 9 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 4 szwadronie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Laski
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Andrzej Przybyszewski - " 9 Pułk Ułanów Małopolskich." Pruszków 2002, s.29/30 - " Wczesnym rankiem 19 września z kierunku Izabelina wyruszyło niemieckie przeciwnatarcie w sile kilkudziesięciu ( do 50 maszyn) czołgów [...]. Była to największa, choć nie pierwsza bitwa z bronią pancerną, w której uczestniczył 9. puł. Niestety straty pułku były bardzo wysokie. [...]. Polegli m.in.: dowódca 4. szwadronu, rtm. Poborowski, por. Ścibor - Rylski, ppor. Zaborowski; ciężko ranni zostali: ppor. Hochnowski, ppor. Dąbrowiecki, ppor. Rostworowski."
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 312.

Andrzej Przybyszewski - " 9 Pułk Ułanów Małopolskich." Pruszków 2002, s. 29/30, s. 36 - Żołnierze 9. puł. polegli we wrześniu 1939r. (wykaz niepełny).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 118.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-06-14 17:28:35 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze